VideoCoachesNetwerk (VCN)

Met ons nooit meer hetzelfde!


Waarom een netwerk van VideoCoaches?

Het netwerk stelt zich ten doel om de waarde van VideoCoaching, als kwaliteits-methodiek groot neer te zetten en uit te dragen. Dit gebeurt door gezamenlijk aan de uitstraling te werken, grootschalige projecten gezamenlijk aan te pakken, elkaars deskundigheid, ervaring en inspiratie te benutten, te werken aan persoonlijke groei als VideoCoach en door het inspelen op nieuwe vragen uit het werkveld.

Het netwerk is hiertoe in staat door middel van de transparante manier van samen-werken, het hoge potentieel aan (persoonlijke) kwaliteiten van de deelnemers en de verantwoordelijkheid die genomen wordt voor de gezamenlijke doelen. Bovendien brengen deelnemers hun eigen, diverse, netwerk in van potentiële opdrachtgevers.

Er zijn een viertal kerntaken te onderscheiden:
• PR-activiteiten (website, presentaties, netwerk benaderen)
• Gezamenlijke acquisitie, (nieuwe) doelgroepen/werksoorten benaderen.
• Kwaliteitsbewaking: intervisie, en waar wenselijk standaardiseren van werkmethode.
• Elkaar ondersteunen door het delen van kennis, ervaringen en successen en te bewaken dat het doel behaald wordt.

Ons ondersteunend paradigma:


Met ons nooit meer hetzelfde!

Richtlijnen voor het netwerk en de deelnemers:
1. Straal uit waar je voor staat!
2. Verbind je met elkaar vanuit eenheid en diversiteit!
3. Neem verantwoordelijkheid!

We werken vanuit overvloed en generositeit = wat kun je met VideoCoaching bijdragen aan mensen, organisaties, bedrijven en hoe kun je dat kenbaar maken (géén verborgen agenda’s).

 

Wat hebben VCN-ers in huis en wat dragen ze uit?

Ze staan voor het product en dragen dit uit.
Ze werken vanuit verbondenheid en commitment tot samenwerking.
Ze zijn zelfstandig (ondernemer).
Ze hebben ervaring en professionaliteit als VideoCoach en zijn geworteld in video-
interactieprincipes.
Ze hebben visie en durven ’dienstbaar aan het geheel te zijn’ .
Ze zijn actief, durven en doen.
Ze hebben zelfkennis en reflectievermogen.
Practice what you preach.
Open communicatie en feedback geven/ontvangen.


Nieuwe deelnemers:

Naast bovenstaande kenmerken van deelnemers wordt verwacht dat je:
• je eigen netwerk inbrengt van potentiële opdrachtgevers
• een inhoudelijke bijdrage levert en mee vernieuwt
• beschikt over markt - en marketingkennis
• mee uitvoert van hetgeen VCN zich ten doel stelt.


VideoCoachesNetwerk VCN

Homepage | Over VideoCoaching | contact