Over VideoCoaching

 

Wat is VideoCoaching, hoe het werkt en wat levert het op

VideoCoaching is coaching aan de hand van videobeelden uit de eigen werksituatie.
De methode is erop gericht om mensen bewust te laten zijn van eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Deze worden zichtbaar door de videobeelden. Wanneer deze kwaliteiten en mogelijkheden vrijgemaakt worden, zijn ze rijp om optimaal benut te worden in werksituaties.
Gedurende het coachingstraject worden voortdurend de inzichten direct omgezet naar handelen in de dagelijkse praktijk. De verkregen positieve leerervaringen in de praktijk motiveren en inspireren om zelf verantwoordelijk te zijn voor leerontwikkelingen en resultaten daarvan.

 

En is dat anders dan anders?

Ja, het is anders!
Overwegend starten coachingstrajecten op het moment dat iemand vastloopt of dreigt vast te lopen in de functie of wanneer er veranderingen optreden binnen de functie-invulling.
De aandacht gaat dan met name uit naar “verbetering en herstel.” Van tevoren wordt voor een groot deel al vastgesteld in welke richting iemand zich moet gaan ontwikkelen en welke specifieke vaardigheden aangeleerd dienen te worden. Het accent komt al gauw te liggen op wat iemand niet kan!

VideoCoaching begint met een open vizier, of men zou ook kunnen zeggen met een open cameralens!

 

De praktijk in de praktijk

De gecoachte maakt video-opnamen van zichzelf tijdens het uitvoeren van werkzaamheden
in de werksituatie.(Bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg, 1-op-1 gesprek, presentatie, advies-gesprek, training of coaching)
Coach en gecoachte bekijken samen succesvolle fragmenten van die video-opnamen. Gecoachte leert zelf zien en benoemen welke houding en vaardigheden relevant en effectief toegepast zijn in die werksituatie. Kwaliteiten en mogelijkheden worden zichtbaar evenals de ontwikkelpunten.
Door de aandacht te richten op wat goed gaat in tegenstelling tot wat fout gaat, ontstaat er bij gecoachte ruimte tot zelfreflectie. Wanneer die ruimte er is vloeit dat vanzelf voort naar openheid en durf om ineffectieve patronen en mechanismen te doorbreken. Kwaliteiten en mogelijkheden zijn vrijgemaakt en kunnen benut worden!
Gecoachte vervolgt het traject door samen met de coach vast te stellen welke specifieke houding en vaardigheden men wil leren toepassen. Men oefent daarmee in de praktijk en maakt wederom een video-opname in de werksituatie. Samen met de coach worden fragmenten van deze vervolgopname bekeken. Er wordt vastgesteld wat gelukt is en welke volgende stap in het ontwikkelingsproces gemaakt gaat worden. Resultaten zijn telkens zichtbaar in de vervolgopnamen. Deze structuur herhaalt zich gedurende het coachingstraject.


Wat levert dat dan allemaal op?

Hoe lijkt het u als mensen in uw bedrijf of organisatie zichzelf verantwoordelijk maken voor goede communicatie, presentaties, samenwerking, werkplezier, servicegerichtheid en leiderschap? En zich bewust zijn hoe ze dat kunnen bewerkstelligen en weten toe te passen? Zelfs de resultaten van het eigen ontwikkelingsproces aanstekelijk te laten werken naar anderen toe? Dat levert het allemaal op!

Op deze gebieden worden resultaten bereikt:
• open communicatie en interacties
• op een natuurlijke en ontspannen manier presentaties houden
• positie in de rol van leidinggevende durven innemen
• in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor functie en positie
• ambities verwezenlijken
• effectieve vergaderingen
• stressvolle situaties kunnen hanteren
• tevreden klanten
• samenwerkingsgerichtheid
• plezier in het werk
• verbintenis met bedrijf of organisatie

Een aantal voorbeelden wat klanten over hun ervaringen met VideoCoaching gezegd hebben:

‘Vanuit mijn positie als manager van ons bedrijf kan ik een balans vinden tussen individuele- en bedrijfsbelangen behartigen. Ik hoef niet zozeer meer partij te kiezen of in de stress te raken. Ik communiceer naar alle partijen op een open manier, hak knopen door als dat nodig is en durf me kwetsbaar op te stellen. Wonderbaarlijk genoeg tonen anderen juist respect, terwijl ik juist dacht dat mensen me wantrouwden.’

‘Sinds we ons getraind hebben in het geven en ontvangen van feedback, is de betrokkenheid en ondersteuning ten opzichte van elkaar gegroeid. Door de accenten te leggen op de mogelijkheden van jezelf en van de anderen, voelt iedereen zich veel beter gehoord en gezien. Eigenlijk zaten we bij elkaar vaak te wachten op erkenning, maar die bleef uit! We wisten wel dat we dat wilden, maar wisten niet hoe dat te doen!’

‘Als ik een presentatie heb bij mijn klanten, kan ik op een ontspannen manier in contact zijn. Er is nu interactie waar ik vroeger nog al eens een monoloog hield. Ik zit lekker in mijn vel en durf contact te maken, het is meteen merkbaar dat er een dialoog met mensen ontstaat. En ik houdt energie over!’

‘Ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik ten aanzien van mijn werk veel meer ambities en talenten heb dan ik dacht. Nu ik dat ter sprake heb gebracht blijken er veel meer mogelijkheden voor mij weggelegd te zijn in ons bedrijf en we zijn nu bezig om dat te realiseren.’

‘Vergaderingen waren altijd een crime, duurden veel te lang, waren onoverzichtelijk, weinig voorbereid. Afspraken die we maakten waren vaak snel weer vergeten en werden niet nagekomen. Door onszelf te zien op video en de aandacht te geven aan “wat wel werkt”, raakte iedereen veel meer betrokken en konden we ook de sterke kanten van elkaar zien.
We hebben de negatieve spiraal doorbroken van vooroordelen naar elkaar. Niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn of te doen! Eigen verantwoordelijkheid én gezamenlijke verantwoordelijk-heid hebben we nu “haarscherp in beeld”. Overigens een toepasselijke beeldspraak bij VideoCoaching!’

 

Spoorzoeken

Wie zich verdiept heeft in leren en ontwikkelen zal weten dat meerdere sporen leiden naar een bestemming of doel. De kunst is om de juiste sporen te vinden die iemand naar die bestem-ming of dat doel brengen.
De sporen die bij VideoCoaching gevolgd worden hangen samen met wat voor de gecoachte op dat moment nodig is.
VideoCoaching werkt op meerdere niveau’s:
• gedrag
• identiteit en attitude
• motivatie en inspiratie
• vaardigheden
• zelfvertrouwen
• zelfverantwoordelijkheid
• toekomstgericht

Kennis, praktijk en eigen ervaringen worden met elkaar verbonden en in de context van het bedrijf of organisatie geplaatst.
Wanneer het relevant is voor het leerproces van gecoachte worden er inzichtgevende modellen bij betrokken. (Zoals bijvoorbeeld: Leiderschapsstijlen, Communicatiestijlen, Kernkwaliteiten, Leerstijlen, TA, Bateson, RET)

 

Wat heeft de coach “in huis”

Allereerst is de coach opgeleid, getraind en ervaren in deze specifieke wijze van coachen.
Het is niet zo dat elke willekeurige coach op pad gaat met een videocamera onder de arm en adviezen gaat geven hoe iets beter kan en op welke manier!
Niet de coach, maar de gecoachte maakt zelf de video-opnamen in de werksituatie.
Basishouding is dat de coach afgestemd is op de gecoachte en erop gericht is dat gecoachte
zelf ontdekt, onderzoekt, reflecteert, bewust wordt van kwaliteiten, mogelijkheden en ‘oplossingen’ aandraagt en die omzet naar de werksituatie. Het vraagt dus een open houding van de coach en actieve luistervaardigheid.
De coach neemt niets over en leert ook geen trucjes aan.
De coach stelt bij het bekijken van de videofragmenten activerende vragen zoals: Wát zie je op deze videobeelden , wat is het effect op jezelf, welk effect zie je voor de ander, is er iets wat je anders wilt doen, zo ja, wat dan, past dat bij je of bij je rol, in welke werksituatie wil je dat gaan oefenen en video-opnamen van maken? Deze vragen brengen de gecoachte naar het niveau van bewustzijn en zelfreflectie, van daaruit naar gedragsniveau, attitude, motivatie, zelfverantwoorlijkheid en vaardigheden.
De bedoeling van de activerende vragen is om gecoachte aan te zetten tot verder denken en handelen. De vragen dienen aan te sluiten bij de antwoorden die gecoachte aangeeft, dan ontstaat de verdieping.
Het voert te ver om elke stap van het coachingsproces tot in detail uiteen te zetten in dit artikel.

Een reeks eigenschappen van de coach op een rijtje:
Geduldig, objectief, belangstellend, actieve luistervaardigheid, bewust zijn, aandachtig, afgestemd, contactgericht, ontspannen, humorvol en luchtig, interactievermogen, respectvol, warm en hartelijk, ruimte biedend, opmerkzaam, inspirerend, authentiek,veiligheidscheppend.

 

Om u alvast wat mogelijkheden aan te reiken

VideoCoaching is toepasbaar bij individuen, teams, afdelingen, groepen en voor alle opleiding-en functieniveau’s.
VideoCoaching kan door uw bedrijf/organisatie in eigen beheer genomen worden.
Hoe? Door medewerkers te trainen in VideoCoaching, die op hun beurt intern mensen kunnen begeleiden aan de hand van deze methode.

 

Waar

Voor coaching door middel van VideoCoaching kunt u terecht bij VIZIE VideoCoaching in Utrecht, 030-2712299, Elly van Mensvoort, www.vizievideocoaching


‘Iemand wees het me aan en ik vond het zelf!’ (Lew Welch)

 

 

Homepage | Over het VideoCoachesNetwerk (VCN) | contact